top of page

E- Nabız Gönderimi

mobil 30002001_edited.jpg

E- Nabız Gönderimi

USBS Kılavuzunda online muayene için E-nabız gönderimleri zorunlu kılınmıştır. MLP Online E-nabız ile entegrasyonu sağlamaktadır. Online muayene tamamlandıktan sonra e-nabız paketleri otomatik olarak bakanlığın zorunlu kıldığı prosedürlerde gönderilmektedir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti sunan kurum, kuruluş ve hekimler için 7 tane paketin gönderimi zorunlu kılmıştır. Bunlar;

Hasta Kayıt, Hasta Kayıt Silme, Muayene, Hizmet Kayıt, Hizmet Silme, Uzaktan Sağlık Hizmeti, Hasta Çıkış

bottom of page