top of page

ÇKYS ve KPS Doğrulama

mobil2 30002001.jpg

ÇKYS ve KPS Doğrulama

USBS Kılavuzunda online muayene yapabilecek hekimler için ÇKYS (Çekirdek Yönetim Sistemi ) üzerinde doğrulama zorunlu kılınmıştır. MLP Online ÇKYS ile entegre çalışmaktadır. Hekimler sisteme üye olduklarında öncelikle ÇKYS doğrulamaları gerçekleştirilir. Doğrulama başarılı gerçekleştikten sonra sisteme üyelikleri gerçekleştirilir ve bilgilendirmesi yapılır.

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) hastalarınızın KPS doğrulaması gerçekleştirilerek randevu alabilmeleri sağlanmıştır. Bu sayede kimliği doğrulanmış hastaların muayenesi gerçekleştirilmektedir.

bottom of page